Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

FriluftsCoach

Väddö folkhögskola

Kursinfo
Kurslängd: 1 år på distans
Studietakt: 25%
Kontaktperson: Nadja Engström, e-post nadja@vaddo.fhsk.se, Tfn: 0176-528 09
Sista ansökningsdag: Kursen kommer ej att bedrivas under läsåret 2010-2011.

Kursen har vid sidan av grundläggande kunskaper om friluftsliv, tyngdpunkten på ledarskap, metodik och pedagogik. Den ger kunskap om hur en grupp kan stärkas och utvecklas, samt insikt om hur Du vill använda ditt ledarskap inom friluftslivet. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning, teoretiska studier varvas med praktik.

Distanskursen friluftscoach bygger på fem fysiska träffar och mellan dessa träffar ligger inlämningsuppgifter.

Träffarna är uppbyggda efter teman:
 • Grupputveckling/ledarskap
 • Höstvandring
 • Iskunskap/långfärdsskridsko
 • Vinterfjäll
 • Kajakpaddling
Mål
 • Att ge grundläggande kunskaper om att vägleda och förmedla friluftsliv.
 • Att ge teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter om ledarskap, kopplat till gruppens utveckling.
 • Att öka kunskapen om olika friluftstekniker genom teori och praktik i utemiljö
 • Att efter genomförd kurs kunna använda olika pedagogiska metoder i utemiljö.
 • Att efter genomförd kurs kunna planera och leda olika friluftsaktiviteter och anpassa det.
 • Att i sitt ledarskap kunna lyfta fram och förmedla hälsofrämjande aspekter med friluftsliv.
 • Att i sitt ledarskap kunna betona helheten och samspelet mellan miljö – kultur – naturfilosofi.
Kursinnehåll
Studierna bygger på svenska friluftslivstraditioner med fokus på naturupplevelse och det enkla friluftslivet.
 • Ledarskap praktisk och teoretiskt lär vi oss att leda och förmedla friluftsliv.
 • Pedagogik vi läser om några kända pedagoger och hur vi förmedlar friluftsliv.
 • Grupputveckling genom att vistas i och leda grupper lär vi oss.
 • Säkerhet vi går igenom turteknik som säkra vägval, 1:a hjälpen, kamraträddning, förhållningsregler.
FriluftsCoach skall alltså:

 • Förmedla ett möte med den fria naturen, vilket kan ge den enskilda individen glädje och livskvalitet.
 • Utveckla ett naturligt förhållande till naturen, där man tar ansvar för naturens mångfald och kvalité.
Utveckla en förmåga att kritiskt värdera de värderingar som präglar vårt levnadssätt och gör oss medvetna av vilka konsekvenser de ger mellan människa – natur och människa – människa.
 • Utveckla den enskildes förmåga till samarbete och ge förutsättning till personlig utveckling.
FriluftsCoach kan kort beskrivas med några stickord:
 • Tur efter förmåga (trygghet).
 • Tanken själen och kroppen integreras i ett dvs. hela människan.
 • Aktivt deltagande av den enskilda individen ( samarbete före tävling ).
 • Leva efter naturens villkor.
Praktiska friluftstekniker som behandlas vid:
IS-Långfärdsskridskor

Grundläggande iskunskap/isvett
 • Kamraträddning
 • Utrustning
 • Skridskoteknik
 • Orientering på is
Vinterfjället:
 • Kunna planera och genomföra en vinterfärd i fjällen, utifrån säkerhet, orientering , väder och vind
 • Kunna ge råd om utrustning för en fjälltur
 • Behärska skidfärdigheter i olika snöförhållanden
 • Behärska orientering i alla väderförhållanden
 • Lavinkunskap- kunna värdera vägval, terräng utifrån karta och verkligheten, göra snöprofil
 • Kamraträddning på fjället
 • Snöbivakering – nödgrop
 • Förebygga skador s.s köld, nedkylning
Havet – paddling:
 • Kunna planera en paddling med tanke på säkerhet, vägval, navigering, distans.
 • Kunna navigera med sjökort och kompass.
 • Behärska de grundläggande paddelteknikerna.
 • 1:a hjälpen.
 • Avläsa väder och vind förhållanden.
 • Kunna bära, sjösätta , kliva i och ur kajak.
 • Hantera nedkylning i vatten.
 • Kunna tömma en vattenfylld kajak.
Ekonomi
Kursen är studiemedelsberättigad, men för att få studimedel måste du ha en studietakt på minst 50%
Övriga omkostnader: Utrustning/resor ca 5000:-
Väddö folkhögskola
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Relaterade utbildningar
Allmänkurs på Kyrkeruds folkhögskola Allmän utbildning i Kiruna Allmänutbildning i Jönköping Allmän kurs, tema Människan och Samhället Personlig assistentkurs - allmänutbildning Allmänna linjen Allmän kurs - Kulturentreprenörskap Allmän kurs - Profilen Vård – skola – omsorg IT-Webb med foto Allmän kurs Allmän kurs, tema Internationellt Allmän kurs - Svenska som andraspråk Allmän kurs, inriktning Personlig utveckling Allmän kurs - språklig profil Utbilda dig till journalist Allmän linje 1-3 Allmän linje Allmän kurs med inriktning mot samhälle, politik och media Tanzania – rättigheter & förändring Seniorkurs, Berättandets och medias makt Allmän linje Allmän linje Små kurser Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår Studiemotiverande folkhögskolekurs Kreativt skrivande på Tollares folkhögskola Fritidsledarlinjen Allmän kurs + Grafisk kommunikation Allmän linje – polishögskolepreparandkurs Allmän kurs Allmän kurs, tema Praktisk inriktning Allmän kurs med praktisk inriktning Skådespelarutbildning Allmän kurs - Polisprofil Allmän kurs + Friluftsliv Allmän utbildning på Göteborgs folkhögskola Högskoleförberedande kurs Allmän utbildnin på Södra Stockholms folkhögskola Allmän kurs Allmän utbildning på Gotlands folkhögskola Allmän utbildning på Jämshögs folkhögskola Allmän utbildning Allmän kurs - Estetisk profil Allmän linje Allmän kurs på Sommenbygdens folkhögskola Allmän linje - högskolepreparandkurs Allmän linje på Viebäcks folkhögskola Munka Folkhögskola Sommarkurser i Skurup Teaterutbildning Allmän linje – grundkurs Allmän linje Hälsocoach Barn & Ungdom (distansutb) Allmän utbildning med inriktning Allmän kurs i Vindeln Allmän kurs, Kultur och samhälle Allmän kurs Allmän kurs – Ett Gävle för alla Allmän utbildning på Kalix folkhögskola Konstutbildning Allmän kurs - Motion och Idrott Allmän utbildning på Tollare folkhögskola Allmän kurs i Umeå Läs- och skrivkurser svenska med datorstöd Grundkurs Allmän kurs Allmän utbildning på Birka folkhögskola Allmän utbildning Allmän kurs – Bas Allmän baskurs på Kalix folkhögskola Vård & omsorgsorientering - Allmän kurs Allmän kurs + Spa & hälsa Allmän utbildning på Sjöviks folkhögskola Allmän kurs - Samhällsentreprenörskap Allmän utbildning Allmänkurs Allmän kurs Nätverk & spelinriktning Allmänkurs Allmän utbildning på Ågesta folkhögskola Allmän kurs, tema Kultur - skriva och skapa Allmän utbildning Allmänna kurser Samhällsentreprenörer Allmänkurs - Musik Allmän kurs Media och design Allmän kurs Europa och världen - internationell inriktning Allmän kurs, Bild och form Konfektionstekniker Allmän utbildning på Södertörns folkhögskola i Häggvik Förberedande folkhögskola Allmän kurs Internationell kurs med studieresor Allmän utbildning på Strömbäcks folkhögskola Allmän utbildning FriluftsCoach Allmänlinje på Vadstena folkhögskola Logistik Idrottsledarskap & Hälsa Allmän kurs, Människan i livet Allmän kurs - Kultur/Kreativ media Allmän kurs + Silver & smycke

Eduway.se på Facebook