Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Ledningsgruppsutveckling

Return On Management ABLedningens samlade kapacitet att samverka och att leda.

Det här är ett ledningsgruppsutvecklingsprogram "utan krussiduller". Helt inriktat för att på kort sikt öka ledningens leveransförmåga genom att förbätra gruppens förmåga att förstå sin roll, att samverka, att kommunicera och att implementera. Här har vi låtit det beteendevetenskapliga stå tillbaka för det pragmatiska och det erfarenhetsbaserade.

Vi startar arbetet med ledningsgruppens fundamenta. Varför behöver VD en ledningsgrupp? Vilka är ledningens spelregler? Vilken är min roll i ledningsgruppen? Vad ska vi diskutera och besluta i ledningsgruppen - och vad ska vi inte ta upp?

Programmet tar ledningsgruppen från en rapporterande position till en strategisk position.
För att säkerställa att det lokala entreprenörskapet vidmakthålls och utvecklas som en viktig framgångsfaktor vill uppdragsgivaren se denna konsultinsatts som en nystart för ledningsgruppen och därmed skapa förutsättningar för ökad energi och kreativitet.

Programmet genomförs av våra konsulter med mångårig, gedigen egen ledningserfarenhet. Arbetet med ledningsgruppen avslutas med att varje ledningsgruppsmedlem formar sin egen handlingsplan.

Ord från uppdragsgivare:

"Ni har lyft fram brister i LG-arbetet på ett bra sätt och gett oss konstruktiv och strukturerad hjälp".
"Vi kom till skott med det som jag saknat; vision, mål och våra roller i ledningsgruppen".
"Ni tog upp de områden där jag haft mina frågetecken och gav svar".

"Gav mig mycket insikt i mitt eget beteende samt vad som förväntas av en ledningsgrupp och min egen medverkan".

ROM-Return On Management AB, hjälper ledningen i företag och organisationer att utveckla affärer och människor så att mål och strategier omsätts i det dagliga arbetet.

Vi hjälper företag att analysera det strategiska nuläget och att utifrån sin potential och omvärld ta ut den vinnande kursen för att säkerställa varaktig lönsamhet, tillväxt och överlevnad.

Vi utvecklar ledningen och ledarskapet och för att skapa de bästa förutsättningar för medarbetarna och deras förmåga att leverera måluppfyllnad.

Det här är våra kärnvärden:
  • Proffessionalitet
  • Affärsmannaskap 
  • Kundnytta 
  • Generositet 
  • Öppenhet 
  • Respekt för olikheter 
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Mer från Return On Management AB
Relaterade utbildningar
Kvalitetssäkring av städtjänster Ledarskapsutbildning - fortsättningskurs Liftinstruktörer Teamutveckling, ledarskapscoaching Utvecklande Medarbetarskap Ny som ledare Arbetslivsinriktad rehabilitering i praktiken Att brinna för ledarskap Verksamhetsutveckling Medarbetarskap: Motivation och arbetsglädje Utvecklande ledarskap Ledelse ValuesOnline facilitatorutbildning Karismatiskt Kommunikation Ta ditt ledarskap PMP- Certifieringskurs Ledarskapsutbildning Stockholm Väx i vildmarken - exklusivt för ledningsgruppen Förtroendefullt Samarbete Handledning i ledarrollen Effektivt Risk Management Key Academy - Ledningsgruppsutveckling Försäljningsutveckling Personligt Ledarskap Arbetsmiljö för chefer Föreläsning: Varför Hotivera när du kan Motivera? Chefs- och ledarutveckling Diplomutbildning, Ledarskapsutveckling Lär dig coacha eliten - både inom idrott och näringsliv! ACC/PCC Coachprogram i samarbete med DIF Fotboll Key Academy - Ledarskapsutveckling/lagutveckling Effektiv ledningsgrupp The Human Element Coach för ledningsgruppen Traversinstruktörer A better way to change VD Coachning Ledarskap: Individuell coachning Skräddarsydda kommunikationskurser Föreläsningar och workshops i mindfulness Git Guldare - Coachning MBLT® – Mindfulness Based Leadership Training Projektledning steg 1 Effectivt ledarskap Kemiska hälsorisker Att leda projekt Key Academy - Utvecklande ledarskap Arbeta smartare Lean LedningsTeam 2013 - för ökad verkningsgrad i ledningsteamets arbete Bättre arbetsmiljö - BAM Handledarstöd Ny i arbetsledarrollen Bättre arbetsmiljö - BAM Distans Ledarskap: Leadership and beyond Grupputveckling Grupputveckling Att ingå i projekt Systematiskt arbetsmiljöarbete på den lilla arbetsplatsen Ledarskap och utveckling Management 3.0 - Att leda i en agil organisation Förändringsledning Management Short Courses Medarbetarsamtal Öppet kontor - vi är varandras arbetsmiljö Coaching, kommunikations och problemlösnings kurser Ny som chef GDQ - Group Development Questionnaire Dialogpartner Projektledning steg 2 Konsten att leda sig själv EXECUTIVE COACHING Utbildning för specifika behov och applikationer Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) Konsultföretag med inriktning på utveckling Ledarskap: Situationsanpassat ledarskap Ledarskap: Personlig effektivitet Ledarcoaching individuellt Utvecklande ledarskap (UL) Personlig ledarutveckling - Ett program för att bli organisationscoach UUGL - Uppföljning UGL Ledning och styrning av IT-verksamhet: intensivkurs Ledarskap på distans Grundläggande Ledarskap Diplomerad Projektledarutbildning Intensivkurs i förändringsledning Effektiva team Ledarskapets 5 utmaningar Git Guldare - Konflikthantering PMP®- Kombinationskurser Add:wiser Academy – företagscoachen Inspirationsföreläsningar med Stefan Görwik Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Utveckling av chefer & ledare Effektivt Projektledarskap Ledarskap: Leda i förändring NLP & Ledarskap Att leda och genomföra effektiva Workshops och arbetsmöten Coaching Ledarskap och optimering av team ACC/PCC Coach Program online via live-webinar Ledningsgruppsutveckling, Chefscoahing Truckinstruktör

Eduway.se på Facebook