Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Distansutbildning för kontakttolkar

Katrinebergs Folkhögskola

Ny distansutbildning 2009-2011

Grundutbildning till kontakttolk på distans augusti 2009-juni 2011
I augusti 2009 startar vi en ny grundutbildning till kontakttolk på distans. Studierna sker på kvartsfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 10 timmar per vecka på studiearbetet. Under träffarna på folkhögskolan studerar du däremot på heltid. Samtidigt startar likadana utbildningar på Härnösands och Åsa folkhögskolor. För mer information från de skolorna, gå till www.asa.fhsk.se eller www.harnosand.fhsk.se .

Syftet med utbildningen är att utbilda kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Grundkurs på distans för "små" tolkspråk
(språk där antalet talare i Sverige är litet och det generella behovet av tolkning är mindre frekvent)

Förkunskaper och urval
Din utbildningsbakgrund bör motsvara gymnasienivå, och ett första urval görs utifrån den och de sökandes tolkspråk. Före utbildningen anordnas ett förkunskapstest under en dag i svenska och tolkspråket samt i samhällskunskap, och du får information om utbildningen. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet samt med ledning av de sökandes tolkspråk.

Kurstider och uppläggning
Med ledning av resultaten av testet och med hänsyn till tolkbehov och de sökandes hemorter med mera antar vi därefter deltagare till grundutbildningen. Denna består av sex delkurser och startar med en introduktionskurs som helt och hållet äger rum på Katrinebergs folkhögskola.

Introduktionskurs 30 undervisningstimmar
Katrinebergs Folkhögskola
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Eduway.se på Facebook