Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Business Information Systems, 180 hp

Internationella Handelshögskolan

Business Information Systems-programmet gör dig väl förtrogen med IT-utveckling och affärsutveckling, så att du kan bli länken mellan teknik och ekonomi. Om du är intresserad av IT, företagande och ekonomi, så kan det här vara din idealutbildning.

Alla företag är idag beroende av IT för att vara konkurrenskraftiga. Men det behövs människor med blick för hur man genom väldesignade informationssystem kopplar ihop företagens behov med teknikens möjligheter för att framsteg ska kunna göras.

Innehåll

Programmet omfattar heltidsstudier i tre år med informatik som huvudområde. Studierna bedrivs på engelska tillsammans med internationella studenter. Vi ger alla studenter möjlighet att studera utomlands under minst en termin vid något av våra 200 partneruniversitet över hela världen. För att din utbildning ska ligga nära ditt kommande yrkesliv är du under utbildningen knuten till ett av våra fadderföretag, vilket innebär att ett flertal kurser under utbildningens två första år är kopplade till praktisk problemlösning på fadderföretaget. Utbildningen bygger på problembaserat lärande. Under första året ger studierna grundläggande förståelse för både IT-området och affärsverksamhetsområdet. Under andra året fördjupas kunskaperna inom IT och företagsekonomi med särskilt fokus på informationssystems verksamhetsnytta. Under sista året läser du kurser som fokuserar på tillämpningar och strategisk användning av IT i verksamheter.

Utbildningen är anpassad till det europeiska systemet för högre utbildning och öppnar därmed dörren för vidare studier på svenska och internationella utbildningar på masternivå.

Arbetsmarknad
Efter utbildningen har du skaffat dig kunskaper om strategisk planering och IT-ekonomi, hur man leder IT-projekt och praktiskt utvecklar olika IT-lösningar. En rad jobbmöjligheter väntar, både i Sverige och internationellt. Listan över tänkbara arbetsuppgifter kan se ut så här: konsult, projektledare, system- eller verksamhetsutvecklare, programmerare eller applikationskonsult.

Anmälningskod
HJ-52030

Ansökan sker via www.antagning.se
Internationella Handelshögskolan
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Relaterade utbildningar
Ekonom Online Helfart, 180 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Fastighetsmäklare, 120 hp Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet, 180 hp Managing Information Systems and Innovation, 60 hp eller 120 hp Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning internationell marknadsföring, 120 hp Ekonomi och produktionsteknik, 180 hp Entreprenörskap, innovation och marknad, 180 hp Magisterprogram i skatterätt och ekonomi (60 hp) Masterprogrammet i management, 120 hp Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering, 180 hp Global ekonomi – tillväxt, kriser och marknader, 7.5 hp Ekonomie kandidatprogram, Retail Management Civilekonomprogrammet, 240 hp Finansiell ekonomi, 120 hp Socionomutbildning, 210 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp IT-design: Affärssystem och ekonomi, 180 hp Strategic Entrepreneurship, 60 hp eller 120 hp Logistikprogrammet Ekonomprogram - Valfri, 180 hp Nationalekonomi - finansiell ekonomi Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Ekonomi, teknik och design, 180 hp Masterprogrammet i finansiering, 120 hp Magisterprogram i företagsekonomi, internationellt företagande, 60 hp Business Information Systems, 180 hp Affärsjuristprogrammet Master, 120 hp Informationslogistik i Ljungby - kandidatprogram Ekonomprogrammet - Revisor/Controller, 180 hp Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp Logistik och ekonomi, 180 hp Ekonomprogrammet - Bank och Finans, 180 hp Master's Program in Strategic Project Management, 90 hp Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp Statistikerprogrammet, 180 hp Ekonomprogrammet (Eskilstuna), 180 hp Informationslogistik i Ljungby Master, 60 hp Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp Affärssystem - inriktning företagsekonomi, 180 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Travel & tourism One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp Business, marketing, finance & accountancy Beskattningsrätt I, 15 hp Nationalekonomi och ekonometri, 120 hp Management med IT, 180 hp Masterprogrammet i redovisning, 120 hp Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik, 60 hp Master's Program in Strategic Project Management, 90 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Energiekonomprogrammet, 180 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp Kandidatprogram i ekonomi och IT, 180 hp Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Juristprogrammet, 270 hp Personalekonomi, 120 hp Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp Företagsekonomi I (FEK I), 30 hp Affärsjuristprogrammet, 180+120 hp Företagsekonomi Industriell ekonomi Ekonomie kandidatprogram, 180hp Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 240 hp Industriell ekonomi, Co-op, 180 hp International Economics and Policy Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp Fastighetsekonomi, 180hp Ekonomisk fastighetsförvaltning, 180 hp Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp Masterprogrammet i redovisning, 120 hp International Logistics and Supply Chain Management, 60hp eller 120hp Managing in a Global Context, 60 hp eller 120 hp Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 högskolepoäng Masterprogrammet i management, 120 hp Masterprogrammet i finansiering, 120 hp Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, 120 hp Ekonomie kandidatprogrammet, 180 hp The Human Element Affärssystem - inriktning informatik, 180 hp International Management, 180 hp Civilingenjör i Industriell ekonomi, 300 hp Civilekonom, 240 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Magister i företagsekonomi, 60 hp Ekologisk ekonomi, 7.5 hp Civilingenjör: Industriell ekonomi, 300hp Nationalekonomi, 30 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Infectious Disease Control programme,60 credits Detaljhandelsprogrammet, 120 hp International Financial Analysis, 60hp Hotel management

Eduway.se på Facebook