Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Affärsjuristprogrammet Master, 120 hp

Internationella Handelshögskolan

I en tid av globalisering ställs dagens jurister inför problemställningar av allt mer internationell karaktär. Detta faktum ställer krav på ett juridiskt kunnande som är väl förankrat i den svenska rättsordningen men som också sträcker sig utanför den.

För att tillgodose detta behov av kvalificerat internationellt juridiskt kunnande, finns Affärsjuristprogrammet Master 120 hp med fokus på marknadens behov av jurister med specialkunskap i den affärsjuridik som präglar den internationella handeln. Följande två punkter utgör huvuddragen i programmet.

Internationell inriktning
De internationella dragen i programmet märks i samtliga kurser genom tydlig internationell koppling. Genom hela programmet löper utbildningsmoment i Legal English vilket innebär kursintegrerade moment som syftar till att studenterna ska förstå och kunna uttrycka sig med korrekt juridisk engelska. Samtliga studenter erbjuds även möjligheten att studera utomlands minst en termin.

Praktisk fördjupningstermin
Marknaden är i behov av jurister som kan omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. För att studenterna ska stå väl rustade inför det praktiska arbetslivet som jurister genomförs en praktisk fördjupningstermin där studenterna får följa ett fiktivt företags resa från uppstart till transformering. De teoretiska juridiska kunskaperna vävs på så sätt samman med de praktiska problem som företag dagligen ställs inför.

Framtid
Arbetsmarknaden för affärsjurister anses lovande då behovet av jurister med internationell inriktning ständigt ökar. Den affärsjuridiska utbildningen vid Internationella Handelshögskolan har under mer än femton år utbildat studenter som idag har framgångsrika karriärer i såväl Sverige som utomlands.
Preliminär kursbeskrivning

Termin 1 och 2
  • Master Course in EU Law 7,5 hp
  • European Company Law 7,5 hp
  • EC Direct Tax Law 7,5 hp
  • Master Course in EC VAT Law 7,5 hp
  • Praktisk fördjupningstermin i skatterätt alt. civilrätt 30 hp
Termin 3 och 4
  • Utlandsstudier eller valbara kurser 30 hp
  • Masteruppsats 30 hp
Kursspråk
Svenska och engelska

Studietakt
Helfart

Ansökan sker via www.antagning.se
Internationella Handelshögskolan
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Relaterade utbildningar
Ekonom Online Helfart, 180 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Fastighetsmäklare, 120 hp Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet, 180 hp Managing Information Systems and Innovation, 60 hp eller 120 hp Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning internationell marknadsföring, 120 hp Ekonomi och produktionsteknik, 180 hp Entreprenörskap, innovation och marknad, 180 hp Magisterprogram i skatterätt och ekonomi (60 hp) Masterprogrammet i management, 120 hp Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering, 180 hp Global ekonomi – tillväxt, kriser och marknader, 7.5 hp Ekonomie kandidatprogram, Retail Management Civilekonomprogrammet, 240 hp Finansiell ekonomi, 120 hp Socionomutbildning, 210 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp IT-design: Affärssystem och ekonomi, 180 hp Strategic Entrepreneurship, 60 hp eller 120 hp Logistikprogrammet Ekonomprogram - Valfri, 180 hp Nationalekonomi - finansiell ekonomi Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Ekonomi, teknik och design, 180 hp Masterprogrammet i finansiering, 120 hp Magisterprogram i företagsekonomi, internationellt företagande, 60 hp Business Information Systems, 180 hp Affärsjuristprogrammet Master, 120 hp Informationslogistik i Ljungby - kandidatprogram Ekonomprogrammet - Revisor/Controller, 180 hp Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp Logistik och ekonomi, 180 hp Ekonomprogrammet - Bank och Finans, 180 hp Master's Program in Strategic Project Management, 90 hp Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp Statistikerprogrammet, 180 hp Ekonomprogrammet (Eskilstuna), 180 hp Informationslogistik i Ljungby Master, 60 hp Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp Affärssystem - inriktning företagsekonomi, 180 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Travel & tourism One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp Business, marketing, finance & accountancy Beskattningsrätt I, 15 hp Nationalekonomi och ekonometri, 120 hp Management med IT, 180 hp Masterprogrammet i redovisning, 120 hp Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik, 60 hp Master's Program in Strategic Project Management, 90 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Energiekonomprogrammet, 180 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp Kandidatprogram i ekonomi och IT, 180 hp Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Juristprogrammet, 270 hp Personalekonomi, 120 hp Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp Företagsekonomi I (FEK I), 30 hp Affärsjuristprogrammet, 180+120 hp Företagsekonomi Industriell ekonomi Ekonomie kandidatprogram, 180hp Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 240 hp Industriell ekonomi, Co-op, 180 hp International Economics and Policy Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp Fastighetsekonomi, 180hp Ekonomisk fastighetsförvaltning, 180 hp Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp Masterprogrammet i redovisning, 120 hp International Logistics and Supply Chain Management, 60hp eller 120hp Managing in a Global Context, 60 hp eller 120 hp Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT, 240 högskolepoäng Masterprogrammet i management, 120 hp Masterprogrammet i finansiering, 120 hp Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, 120 hp Ekonomie kandidatprogrammet, 180 hp The Human Element Affärssystem - inriktning informatik, 180 hp International Management, 180 hp Civilingenjör i Industriell ekonomi, 300 hp Civilekonom, 240 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Magister i företagsekonomi, 60 hp Ekologisk ekonomi, 7.5 hp Civilingenjör: Industriell ekonomi, 300hp Nationalekonomi, 30 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Infectious Disease Control programme,60 credits Detaljhandelsprogrammet, 120 hp International Financial Analysis, 60hp Hotel management

Eduway.se på Facebook