Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Naturvetenskapligt och tekniskt basår, 60 hp

Högskolan i Skövde

Naturvetenskapligt och tekniskt basår, 60 hp

Vill du läsa ett tekniskt, data- eller naturvetenskapligt program? Har du grundläggande behörighet och Matematik B men saknar rätt behörigheter i fysik, biologi, kemi och matematik? Då är det här utbildningen för dig.


Vad läser du?
Du läser två större kurser i fysik respektive biologi och kemi, motsvarande gymnasiets naturvetenskapliga program. Du läser dessutom kurser i matematik som ger dig behörighet motsvarande gymnasiets Matematik C och D. Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, laborationer och enskilt arbete.

Ämnesbeskrivningar
Biologi är läran om livet och de levande organismerna i alla dess former. Fysik spelar stor roll för förståelse av dels spjutspets- och vardagsteknik, dels vår världsbild, dels för andra vetenskapers utveckling. Du måste ha goda kunskaper i fysik för att förstå många fenomen inom olika tekniska ämnen och biologi.

Kemi är läran om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar. Kemin är grunden för allt liv och nödvändig för att förstå biologin.

Matematik är läran om logiska samband mellan abstrakta begrepp som mängder, tal, funktioner och geometriska objekt. Matematik är ett oumbärligt verktyg för dig som ska läsa fysik, kemi, statistik och de tekniska vetenskaperna, men också om du vill läsa ekonomi, olika beteendevetenskaper eller datavetenskap.

Platsgaranti
Med godkända studieresultat från basåret garanteras du en studieplats på något av följande program vid Högskolan i Skövde:
  • Automatiseringsingenjör
  • Designingenjör
  • Maskiningenjör – inriktning mot konstruktion
  • Biomedicinprogrammet
Vid för många sökande till ett visst program förbehåller sig Högskolan i Skövde rätten att hänvisa till annat av ovanstående program.

Naturvetenskapligt och tekniskt basår på distans

Det naturvetenskapliga basåret ges även i en variant där undervisningen bedrivs på distans. Att han en naturvetenskaplig kompetens innebär att du förväntas ha en viss laborativ vana och därför ingår sju obligatoriska laborationer på Högskolan i Skövde. För tentamina finns möjligheten att skriva dessa på ett annat universitet/högskola eller lärcentra som ligger närmare din bostadsort.

Så här söker du
Du gör din anmälan via webbportalen antagning.se. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.
Högskolan i Skövde Naturvetenskapligt och tekniskt basår
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Relaterade utbildningar
Biomedicinsk analytiker, 180 hp Biovetenskapligt program - Biomedicinsk analytiker, 180 hp Ekologi och förvaltning av sjukdomar och skadedjur hos skogsträd Environmental Communication and Management, 120 credits Kandidatprogrammet i kemi med inriktning mot läkemedelskemi Receptarieprogrammet 180 poäng Teknisk fysik, 300 hp Kemiteknik, 180 hp Miljövetenskap, 180 hp Neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp Skogsteknikerprogrammet, 120 hp Utveckling och internationellt samarbete A Kurs,30 högskolepoäng Kandidatprogram i biologi, 180 hp Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat, 120 hp Geovetenskap, kandidatprogram, 180 hp Peptider, proteiner och proteomics, 15 hp Egyptologi Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, 180 hp Masterprogram i läkemedelsutveckling, 120 hp Biovetenskapligt program - Receptarie, 180 hp Magisterprogram i gerontologi, 60 hp Grundutbildning i arkeologi och antik historia Masterprogram i Organisk kemi Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram, 60 hp Molekylär ekologi och evolution Masterprogram i Molekylär biofysik Kandidatprogram i kemi med inriktning mot biomolekylär kemi Geografi C Kurs, 30 hp Växtpatologi i en värld i förändring Masterprogram i beräkningsfysik Master och magister, arkeologi och antik historia Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 120 hp år 2012/2013 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Magisterprogram i klinisk farmaci, 60 hp Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp Geovetenskap masterprogram, 120 hp Kemiteknik med fysik, 300 hp Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, 180 hp Högskoleingenjör Bilsystemteknik, 180.0 Högskolepoäng Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen, 120 hp Master by Research Basår/behörighetsgivande utbildning 60 hp Biomedicinprogrammet, 180 hp Växtpatologi Sjuksköterskeutbildning 180 hp Kandidatprogram i BioGeo, 180 hp Rekombinanta peptider och proteiner, 15 hp Geografi B Kurs, 30 hp Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, 180 hp Växtskadegörare i jordbruket Energiingenjör 180 hp Kandidatprogram i kemi Masterprogram i geografi, 120 hp Geografi, kandidatprogram, 180 hp Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp Fysisk oceanografi, masterprogram, 120 hp Civilingenjör i Kemiteknik, 300 hp Kandidatprogram Fysik Masterprogram i fysik Landskapsvetarprogrammet, 180 hp Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, 120 hp Kandidatprogrammet i kemi med inriktning mot biomolekylär kemi Antikens kultur Apotekarprogrammet 300 poäng Masterprogram i Biokemi Masterprogram i neurokemi Biologi, distans 2013/2014 Arkeologi Geografi A Kurs,30 högskolepoäng Masterprogram i materialkemi Signaltransduktion, 15 hp Mastersprogram i peptid- och proteinkemi Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle, 240 hp Masterprogram i teoretisk fysik Kandidatprogram i fysik, 180 hp Naturvetenskapligt och tekniskt basår, 60 hp Magisterprogram i vattenvård, 60 högskolepoäng Masterprogram i fysik, 120p Läkemedelsfunktion II, 15 hp Naturvårdsbiologi/rangerprogrammet, 180 hp Biologprogrammet med inriktning cellbiologi, 180 hp Masterprogram i Analytisk kemi Masterprogram i fysik 2012/2013 Masterprogram i Läkemedelskemi Kandidatprogram i molekylärbiologi, 180 hp BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Sjukhusfysikerprogrammet, 300 hp Kandidatprogram i biofysik Kandidatprogram i meteorologi, 180 hp Kandidatprogram i marinbiologi, 180 hp Masterprogrammet i förpackning, 120 hp Masterprogram i läkemedelsanvändning, 120 hp Biologisk Grundutbildning Biomedicinsk analytiker, 180 hp Kandidatprogram i astronomi, 180 hp Civilingenjör i teknisk design 300 hp Masterprogram i astronomi, 120 hp Civilingenjör: Bred ingång, 300 hp Utveckling och internationellt samarbete B Kurs,30 högskolepoäng

Eduway.se på Facebook