Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Datavetenskap - inriktning systemutveckling, 180 hp

Högskolan i Skövde

Datavetenskap - inriktning systemutveckling, 180 hp

Vill du vara med och utveckla framtidens IT-system? Det kan handla om allt ifrån enkla små applikationer till avancerade styrsystem i bilar eller stora informationssystem. Som datavetare får du en utbildning med lång hållbarhet.

Du får en bred grund att stå på och en eftertraktad spetskompetens inom komplexa system. Du har mycket goda förutsättningar att arbeta med programvaruutveckling, t ex som systemutvecklare, programmerare eller testare. Med några års erfarenhet i näringslivet tar dessutom många datavetare steget vidare till att bli projektledare eller IT-ansvarig.

Vad läser du?

Utbildningen är designad i samråd med ett programråd där studenter och representanter från företag finns representerade och har stort inflytande på innehållet. Det gör att vi vet att vår utbildning väl möter upp arbetsmarknadens krav och förväntningar. Brist på datavetare möts med anpassade utbildningar (2011-12-01)

Första året ägnar du åt att lägga grunden för att bli en kompetent systemutvecklare. Du får en gedigen introduktion till datorer och programmering i bland annat java och c++. Här ligger också en kurs i användbarhet, en kunskap som arbetsgivarna frågar alltmer efter.

Andra året fördjupar du dig inom operativsystem och distribuerade system. Du får lära dig hur programvaruutveckling ska gå till. Den kunskapen får du sedan använda praktiskt i ett större projekt.

Det tredje året läser du fördjupningskurser där du bygger upp en spetskompetens inom programmering och komplexa system såsom realtidssystem. Du får dessutom lära dig tekniker för hur man kan testa programvara för att få så bra kvalitet som möjligt. Den avslutande terminen består huvudsakligen av ett examensarbete men här ligger också en kurs med fokus på IT i organisationer.

Vidare studier

Vill du läsa vidare efter examen så kan du fortsätta med högre studier på Högskolan i Skövde. Högskolan erbjuder utbildningar på magister- och masternivå inom Web computing. Med de kunskaper du har med dig efter din examen så har du utmärkta förutsättningar för att gå någon av dessa. Vill du vidga dina vyer så går det också bra att läsa vidare på andra högskolor och universitet i Sverige eller hos något av våra partneruniversitet på andra håll i världen.

Vad kan du jobba med?

Du kan exempelvis arbeta som systemutvecklare, programmerare, testare eller IT-ansvarig i företag inom IT-industrin. Arbetsmarknaden är dock mycket större än så. Många företag som man kanske inte förknippar med IT utvecklar programvara för sina produkter och har därför behov av programmerare eller systemutvecklare. De flesta större företag, organisationer och kommuner har en IT-enhet i sin organisation där man sysslar med allt ifrån användarsupport till systemutveckling. Arbetsmarknaden är alltså god och de senaste prognoserna tyder på en brist av utvecklare.

Kanske har du en dröm om att starta ett eget företag. I så fall har du ett gyllene tillfälle att få hjälp att utveckla och pröva dina idéer under studietiden. Vi samarbetar med Gothia som ställer upp med granskning av affärsidéer och hjälper till med de praktiska bitarna som krävs för att ett företag ska komma igång och växa. I Gothias inkubator sitter ett antal före detta studenter och arbetar med att bygga upp nya företag med hjälp av erfarna entreprenörer. Du har även möjlighet att bygga på din utbildning med ett år i entreprenörskap.

Du som väljer att läsa vidare på magister- eller masterprogrammet har goda möjligheter att arbeta på forskningsavdelningar i företag inom IT-industrin. Fortsatt forskning på universitet och högskolor är ett annat alternativ.

Arbetsförmedlingen bedömer i sin senaste prognos att det stora rekryteringsbehovet av utvecklare kommer att kvarstå inom de närmaste 10 åren. På sikt kommer det att råda brist på utbildad arbetskraft inom IT-branschen.

Så här söker du

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.

Högskolan i Skövde Datavetenskap - inriktning systemutveckling
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Relaterade utbildningar
Ekonom Online Helfart, 180 hp Digital Compositing Biomedicinsk analytiker, 180 hp Digital design, 180 hp Ekonomi och produktionsteknik, 180 hp Masterutbildning i människa-datorinteraktion IT-tekniker, 120 hp Musikproduktionsprogrammet, 180 hp Teknisk fysik, 300 hp Kemiteknik, 180 hp Byggnadsingenjör, arkitektur/miljövetenskap, 180 hp Masterprogram i Informationssäkerhet, 120 hp Neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system, 120 hp Computer science Kvalificerad Verkstadstekniker Kandidatprogram i biologi, 180 hp Pedagogik - magisterprogram, 60 hp Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design, 300 hp Magisterprogram i inbyggda datorsystem, 60 hp Elektroteknik International Bachelor's Programme in Ecotechnology Masterprogrammet i datavetenskap, 120 hp Informationsteknik, 300 hp Maskinbefäl - Ingenjör YH Peptider, proteiner och proteomics, 15 hp Egyptologi Datavetenskap - inriktning systemutveckling, 180 hp Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, 180 hp Internationellt masterprogram i Design för alla 120 hp Medier, estetik och berättande - magisterprogram, 60 hp Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp Grundutbildning i arkeologi och antik historia Energiingenjör 180 högskolepoäng Masterprogram i Organisk kemi Masterprogram i Systemvetenskap Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Collegeingenjör Masterprogram i kemi, 120 hp Magisterutbildning i informatik, 60 hp Masterprogram i Molekylär biofysik Kandidatprogram i kemi med inriktning mot biomolekylär kemi Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp Business, marketing, finance & accountancy Kurser i kemi Civilingenjör i teknisk design 300 högskolepoäng Master och magister, arkeologi och antik historia Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 120 hp år 2012/2013 Ekoteknikprogrammet, 180hp Arkitektur och teknik, 300 hp Automatiseringsteknik Internationellt masterprogram i Förpackningsdesign och kommunikation 120 hp Musik- och ljuddesignprogrammet, 120 hp Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik, 60 hp Byggingenjör, 180 hp Högskoleingenjör Datateknik, 180 hp Sociala medier och webbteknologier, masterprogram, 120 hp Kognitionsvetenskapligt program, 180 hp Apotekarprogrammet, 300 hp Integrerad produktutveckling Tekniskt Basår, 40 veckor, 60 hp Kemiteknik med fysik, 300 hp Teknisk matematik, 300 hp Högskoleingenjör Bilsystemteknik, 180.0 Högskolepoäng Systemvetenskapliga programmet, 180 hp Master by Research Basår/behörighetsgivande utbildning 60 hp Receptarieprogrammet, 180 hp Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp Institutionen för kommunikation och information Masterprogrammet i robotik och reglerteknik, 120 hp Kandidatprogram i BioGeo, 180 hp Rekombinanta peptider och proteiner, 15 hp Kandidatprogram i Life Science, 180 hp Industriell ekonomi Högskoleingenjör, metallurgi och materialteknik 3år VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Kandidatprogram i systemvetenskap Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi, 180 hp Energiingenjör 180 hp Maskinteknik, högskoleingenjör,180 hp Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap, 300 hp Civilingenjörsprogram i Materialdesign Kandidatprogrammet i datavetenskap, 180 hp Internationell civilingenjör Materialteknik EEIGM, 300 hp Elektronikingenjör, 180 hp Masterprogram i management, kommunikation och IT Masterprogram i Rymdvetenskap och rymdteknik, 120 hp Datasystemutvecklingsprogrammet, 180 hp Kvalificerad Automationstekniker Speldesign och grafik, 180 hp Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Affärsutveckling och entreprenörskap, 180 hp Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp Interaktiv ljuddesignprogrammet, 180 hp Energisystemingenjör, Co-op, 180 hp

Eduway.se på Facebook