Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Biomedicinprogrammet, 180 hp

Högskolan i Skövde

Biomedicinprogrammet, 180 hp

Vill du bidra med att lösa cancerns gåta? Är du intresserad av kroppen, dess uppbyggnad och fantastiskt komplexa funktioner? Undrar du varför sjukdomar uppstår och hur de kan förhindras?

På Biomedicinprogrammet kan du få specialistkunskaper i allt ifrån kemi och cellbiologi, till fysiologi, genetik och infektionsbiologi för att i framtiden kunna förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel för effektivare behandling.

Vad läser du?

Programmet inleds med grundläggande kurser i biologi och kemi för att skapa en nödvändig kunskapsbas för de fortsatta studierna. Det första året på programmet ger dig goda kunskaper i hur den friska människan fungerar.

Under andra året studerar du olika sjukdomars uppkomst för att under det tredje året studera hur läkemedel används för att bota sjukdomar. Under termin fyra kan du välja mellan att antingen läsa infektionsbiologi, som handlar om bakterie- och virusinfektioner, eller histopatologi, som handlar om vävnadssjukdomar. Under termin fem ges sen möjligheten till ytterligare fördjupning i infektionsbiologi eller andra biomedicinska kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 eller 30 högskolepoäng, som kan utföras på företag, vid Högskolan i Skövde eller vid andra universitet eller högskolor i Sverige alternativt utomlands.

Andra och tredje året finns det möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet, för att få internationell erfarenhet och en personlig prägel på din utbildning. Vi har bland annat studentutbyte med Dominican University i San Fransisco.

Kurslitteraturen inom programmet är till största delen på engelska. På kurser under programmets andra och tredje år kan även undervisning på engelska förekomma i form av t.ex. föreläsningar, presentationer och skriftliga arbeten.

Vid Högskolan i Skövde får du en undervisning med forskningsanknytning i nya lokaler, speciellt avsedda för biomedicin med modern laborativ utrustning.

Vidare studier

Efter examen kan du fortsätta med magisterstudier i biomedicin vid Högskolan i Skövde, som avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan utföras på företag, vid Högskolan i Skövde eller vid andra universitet eller högskolor i Sverige eller utomlands. Du kan också fortsätta med masterstudier i systembiologi vid Högskolan i Skövde.

En kandidatexamen i biomedicin från Högskolan i Skövde ger dig också behörighet att läsa magister- eller masterutbildningar i biomedicin vid andra universitet eller högskolor i Sverige.

Vad kan du jobba med?

Utbildningen förbereder dig för jobb som exempelvis produktutvecklare, kvalitetsansvarig, produktinformatör eller metodutvecklare inom företag som arbetar med bioteknik, läkemedel eller sjukvård. Du får också goda möjligheter att jobba inom forskning både nationellt och internationellt.

Biomedicinprogrammet på distans

Biomedicinprogrammet ges även i en variant där undervisningen bedrivs på distans. En examen i biomedicin innebär att du har en god laborativ vana, vilket inte kan läras ut på distans. Därför sker laborationerna på Högskolan i Skövde. Det kan även förekomma enstaka obligatoriska träffar som inte är laborationer.

För tentamina finns möjligheten att skriva dessa på ett annat universitet/högskola eller lärcentra som ligger närmare din bostadsort.

Så här söker du
Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.
Högskolan i Skövde Biomedicinprogrammet
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Relaterade utbildningar
Biomedicinsk analytiker, 180 hp Biovetenskapligt program - Biomedicinsk analytiker, 180 hp Ekologi och förvaltning av sjukdomar och skadedjur hos skogsträd Environmental Communication and Management, 120 credits Kandidatprogrammet i kemi med inriktning mot läkemedelskemi Receptarieprogrammet 180 poäng Teknisk fysik, 300 hp Kemiteknik, 180 hp Miljövetenskap, 180 hp Neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp Skogsteknikerprogrammet, 120 hp Utveckling och internationellt samarbete A Kurs,30 högskolepoäng Kandidatprogram i biologi, 180 hp Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat, 120 hp Geovetenskap, kandidatprogram, 180 hp Peptider, proteiner och proteomics, 15 hp Egyptologi Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, 180 hp Masterprogram i läkemedelsutveckling, 120 hp Biovetenskapligt program - Receptarie, 180 hp Magisterprogram i gerontologi, 60 hp Grundutbildning i arkeologi och antik historia Masterprogram i Organisk kemi Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram, 60 hp Molekylär ekologi och evolution Masterprogram i Molekylär biofysik Kandidatprogram i kemi med inriktning mot biomolekylär kemi Geografi C Kurs, 30 hp Växtpatologi i en värld i förändring Masterprogram i beräkningsfysik Master och magister, arkeologi och antik historia Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 120 hp år 2012/2013 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Magisterprogram i klinisk farmaci, 60 hp Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp Geovetenskap masterprogram, 120 hp Kemiteknik med fysik, 300 hp Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, 180 hp Högskoleingenjör Bilsystemteknik, 180.0 Högskolepoäng Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen, 120 hp Master by Research Basår/behörighetsgivande utbildning 60 hp Biomedicinprogrammet, 180 hp Växtpatologi Sjuksköterskeutbildning 180 hp Kandidatprogram i BioGeo, 180 hp Rekombinanta peptider och proteiner, 15 hp Geografi B Kurs, 30 hp Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, 180 hp Växtskadegörare i jordbruket Energiingenjör 180 hp Kandidatprogram i kemi Masterprogram i geografi, 120 hp Geografi, kandidatprogram, 180 hp Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling 120 hp Fysisk oceanografi, masterprogram, 120 hp Civilingenjör i Kemiteknik, 300 hp Kandidatprogram Fysik Masterprogram i fysik Landskapsvetarprogrammet, 180 hp Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, 120 hp Kandidatprogrammet i kemi med inriktning mot biomolekylär kemi Antikens kultur Apotekarprogrammet 300 poäng Masterprogram i Biokemi Masterprogram i neurokemi Biologi, distans 2013/2014 Arkeologi Geografi A Kurs,30 högskolepoäng Masterprogram i materialkemi Signaltransduktion, 15 hp Mastersprogram i peptid- och proteinkemi Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle, 240 hp Masterprogram i teoretisk fysik Kandidatprogram i fysik, 180 hp Naturvetenskapligt och tekniskt basår, 60 hp Magisterprogram i vattenvård, 60 högskolepoäng Masterprogram i fysik, 120p Läkemedelsfunktion II, 15 hp Naturvårdsbiologi/rangerprogrammet, 180 hp Biologprogrammet med inriktning cellbiologi, 180 hp Masterprogram i Analytisk kemi Masterprogram i fysik 2012/2013 Masterprogram i Läkemedelskemi Kandidatprogram i molekylärbiologi, 180 hp BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Sjukhusfysikerprogrammet, 300 hp Kandidatprogram i biofysik Kandidatprogram i meteorologi, 180 hp Kandidatprogram i marinbiologi, 180 hp Masterprogrammet i förpackning, 120 hp Masterprogram i läkemedelsanvändning, 120 hp Biologisk Grundutbildning Biomedicinsk analytiker, 180 hp Kandidatprogram i astronomi, 180 hp Civilingenjör i teknisk design 300 hp Masterprogram i astronomi, 120 hp Civilingenjör: Bred ingång, 300 hp Utveckling och internationellt samarbete B Kurs,30 högskolepoäng

Eduway.se på Facebook