Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Affärssystem - inriktning företagsekonomi, 180 hp

Högskolan i Halmstad

Är du intresserad av företagsutveckling?
Affärssystemprogrammet inriktning företagsekonomi utbildar framtidens affärsutvecklare. Du kan komma att arbeta som projektledare, ekonomichef/controller eller konsult. Integration inom och mellan företag är en av de viktigaste framtida ledningsfrågorna.

En av programmets styrkor är att det ingår många praktiska moment såsom projektarbeten och case. du får då se hur det är att arbeta med affärssystem. Du gör även ett stort projekt på 15 högskolepoäng (hp) under utbildningens sista år. Projektet knyts till en arbetsplats där du arbetar med affärssystemrelaterade arbetsuppgifter. Det ger dig en god inblick i hur ämnet företagsekonomi kan omsättas i praktiken inom olika verksamheter. Du ger dig en nyttig bild att se hur den teori som du tidigare studerat kan användas i "verkligheten".

Utbildningen omfattar 180 hp vilket motsvarar en kandidatexamen. Du kan efter programmet slut väla att läsa vidare på något av våra magisterprogram eller på någon av våra inriktningar inom Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling 120 hp.

Vill du så har du även möjlighet till studier utomlands under tiden du läser hos oss. Vi har kontakt med universitet i bland annat Belgien, England, Nya Zeeland och USA.

Josefin läser på programmet.

Hur är det att läsa på Högskolan i Halmstad?
— Högskolan i Halmstad precis som andra högskolor ställer höga krav på att man är disciplinerad och fokuserad eftersom mycket av studierna är självstudier, men det är något man lär sig efterhand. Högskolan i Halmstad är mindre än många andra högskolor och har till sin fördel att man här får en närmare relation både till lärare och andra studerande och istället för att vara en i mängden ses man för den individ man är. Föreläsningarna består både av teori och praktiskt arbete, vilket gör att det blir lättare och roligare att ta till sig informationen. Under år tre har man verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där man får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i en verksamhet och får därmed med sig en erfarenhet som är ovärderlig.

Har du några tips till den som vill börja studera?

— Vi har alla olika förväntningar angående vad högskolestudierna bär med sig och det man ska tänka på är att det är bara du själv som kan påverka så att dina studier blir som du önskar, detta genom val av inriktning och fördjupningar i form av valbara kurser. Detta tillsammans med ditt sociala liv skapar en balans som kommer att få dig att växa som individ bara du bär med dig viljan att utvecklas!

Vad tänker du om din framtid?
— Möjligheterna är många, detta eftersom man med denna kandidatexamen kan leverera en kombination av kunskaper från informatik och företagsekonomi med ett fokus för affärssystem som dagens arbetsmarknader eftertraktar. För mig väntar vidare studier eftersom mitt mål är att gå ut med en masters examen och tack vare allt stöd ifrån lärare och studievägledare kan jag inte känna mig mer motiverad än vad jag redan gör!
(2009)
Högskolan i Halmstad
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Relaterade utbildningar
Ekonom Online Helfart, 180 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Fastighetsmäklare, 120 hp Ekonomprogrammet Ekonomprogrammet, 180 hp Managing Information Systems and Innovation, 60 hp eller 120 hp Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning internationell marknadsföring, 120 hp Ekonomi och produktionsteknik, 180 hp Entreprenörskap, innovation och marknad, 180 hp Magisterprogram i skatterätt och ekonomi (60 hp) Masterprogrammet i management, 120 hp Kandidatprogram i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering, 180 hp Global ekonomi – tillväxt, kriser och marknader, 7.5 hp Ekonomie kandidatprogram, Retail Management Civilekonomprogrammet, 240 hp Finansiell ekonomi, 120 hp Socionomutbildning, 210 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp IT-design: Affärssystem och ekonomi, 180 hp Strategic Entrepreneurship, 60 hp eller 120 hp Logistikprogrammet Ekonomprogram - Valfri, 180 hp Nationalekonomi - finansiell ekonomi Industriell ekonomi - affärsingenjör, 180 hp Ekonomi, teknik och design, 180 hp Masterprogrammet i finansiering, 120 hp Magisterprogram i företagsekonomi, internationellt företagande, 60 hp Business Information Systems, 180 hp Affärsjuristprogrammet Master, 120 hp Informationslogistik i Ljungby - kandidatprogram Ekonomprogrammet - Revisor/Controller, 180 hp Industriell ekonomi - logistikingenjör, 180 hp Logistik och ekonomi, 180 hp Ekonomprogrammet - Bank och Finans, 180 hp Master's Program in Strategic Project Management, 90 hp Masterprogrammet i Nationalekonomi, 120 hp Statistikerprogrammet, 180 hp Ekonomprogrammet (Eskilstuna), 180 hp Informationslogistik i Ljungby Master, 60 hp Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp Affärssystem - inriktning företagsekonomi, 180 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Travel & tourism One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp Business, marketing, finance & accountancy Beskattningsrätt I, 15 hp Nationalekonomi och ekonometri, 120 hp Management med IT, 180 hp Masterprogrammet i redovisning, 120 hp Magisterutbildning i industriell ekonomi - logistik, 60 hp Master's Program in Strategic Project Management, 90 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Energiekonomprogrammet, 180 hp Ekonomprogrammet, 180 hp Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp Kandidatprogram i ekonomi och IT, 180 hp Masterprogrammet i marknadsföring, 120 hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Juristprogrammet, 270 hp Personalekonomi, 120 hp Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp Företagsekonomi I (FEK I), 30 hp Affärsjuristprogrammet, 180+120 hp Företagsekonomi Industriell ekonomi Ekonomie kandidatprogram, 180hp Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik, 240 hp Industriell ekonomi, Co-op, 180 hp International Economics and Policy Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp Fastighetsekonomi, 180hp Ekonomisk fastighetsförvaltning, 180 hp Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp Masterprogrammet i redovisning, 120 hp International Logistics and Supply Chain Management, 60hp eller 120hp Managing in a Global Context, 60 hp eller 120 hp Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp Masterprogrammet i management, 120 hp Masterprogrammet i finansiering, 120 hp Masterprogrammet i affärsutveckling och internationalisering, 120 hp Ekonomie kandidatprogrammet, 180 hp Affärssystem - inriktning informatik, 180 hp International Management, 180 hp Civilingenjör i Industriell ekonomi, 300 hp Civilekonom, 240 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Magister i företagsekonomi, 60 hp Ekologisk ekonomi, 7.5 hp Civilingenjör: Industriell ekonomi, 300hp Nationalekonomi, 30 hp Civilekonomprogrammet, 240 hp Infectious Disease Control programme,60 credits Detaljhandelsprogrammet, 120 hp International Financial Analysis, 60hp Hotel management Economics, Trade, and Policy, 60hp eller 120hp Ekonomie kandidat, 180 hp

Eduway.se på Facebook