Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Specialpedagogiskt program, 90 hp

Högskolan Kristianstad

Specialpedagogiskt program

I skolans uppdrag att skapa en skola för alla behövs specialpedagogisk kompetens för att möta en allt mer komplex pedagogisk uppgift.

Det specialpedagogiska programmet vänder sig till dig som har en lärarexamen och som har arbetat som pedagog på minst halvtid i tre år efter din examen.

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart/dagtid, med undervisning torsdag och fredag 1 gång/månad. Även vissa lördagar förekommer.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagda delar motsvarande 15 högskolepoäng, som i huvudsak genomförs i de pedagogiska verksamheter där det framtida yrket kommer att utövas. Syftet är att bidra till att yrkesförankra studierna och belysa utbildningens innehåll utifrån olika perspektiv.

Arbetsmarknad

Skolområdet har, liksom samhället i övrigt, genomgått stora förändringar. Specialpedagogens kompetens efterfrågas i hög grad. Genom stora pensionsavgångar de närmaste åren förutspås efterfrågan även framöver att vara hög.

Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som hämtar teori från ämnen som pedagogik, filosofi, medicin, psykologi och sociologi. Vi studerar hur goda lärandemiljöer skapas i en verksamhet där individers olikheter utgör en resurs för utveckling och lärande.

Våra utbildningar, såväl grundläggande som påbyggande, syftar till att ge kompetens för arbete i en skola för alla.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet, lärarexamen samt minst tre års yrkeserfarenhet, omfattande minst halvtid, som pedagog efter avlagd examen eller motsvarande.

Urval: Grundskollärare 40%, gymnasielärare 30% samt förskollärare och fritidspedagoger 30%. Rangordning inom varje urvalsgrupp sker efter flest avklarade akademiska poäng.

Mer om; Specialpedagogiska programmet.
Högskolan Kristianstad Specialpedagogiskt program
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Mer från Högskolan Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan — Biologi, 300 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Matematik, 270 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Biologi, 270 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning svenska, 90 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Biologprogrammet med inriktning cellbiologi, 180 hp Fristående kurser inom sociologi och kriminologi Magisterprogram i vattenvård, 60 högskolepoäng Magisterprogram i psykologi, 60 hp Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning, 60 hp Magisterprogram i Engelska, 60 hp Ekonomprogrammet - Bank och Finans, 180 hp Socionomprogrammet, 210 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Högskoleingenjör Datateknik, 180 hp Ekonomprogrammet - Revisor/Controller, 180 hp Tandhygienistprogrammet, 180 hp Masterprogram Integrerad hälsovetenskap, 120 hp Lean Production, 120 hp Digital design, 180 hp Gastronomiprogrammet, 180 hp Folkhälsopedagogiskt program, 180 hp Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, 180 hp Magisterprogram i inbyggda datorsystem, 60 hp IT-drifttekniker, inriktning System Management, 120 hp Interaktiv ljuddesignprogrammet, 180 hp Datasystemutvecklingsprogrammet, 180 hp VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp Specialpedagogiskt program, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, 90 hp Masterprogram i utbildningsvetenskap, 120 hp Landskapsvetarprogrammet, 180 hp Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle, 240 hp Ekonomprogram - Valfri, 180 hp

Eduway.se på Facebook