Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, 90 hp

Högskolan Kristianstad

Speciallärarprogrammet, inriktning matematik

I skolans uppdrag finns behov av speciallärare som kan arbeta med barn och elever inom förskoleklass, skola eller vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i sin matematikutveckling.

Speciallärarprogrammet vänder sig till dig som har en lärarexamen och ämnesfördjupning om minst 22,5 hp i undervisningsämnet matematik inom ramen för en lärarexamen eller som har uppnåtts på annat sätt, samt minst tre års erfarenhet av läraryrket inom för utbildningen relevanta ämnesområdet efter examen.

Vad innebär programmet?

Speciallärarprogrammet är en yrkesutbildning som leder till speciallärarexamen. Utbildningen utgår ifrån områdets vetenskapliga grund där sambandet mellan teori och praktik bildar basen för yrkesutövandet. Särskilt vikt läggs vid kunskap om barns och elevers matematiska begreppsutveckling och förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för kollegorna inom detta ämnesområdet. Utbildningen ska ge den blivande specialläraren förutsättningar för att arbeta med planering och genomförande av stöd till lärare att skapa utvecklande läromiljöer för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser som rör matematik.

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart/dagtid, med undervisning torsdag och fredag 1 gång/månad. Även vissa lördagar förekommer.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagda delar motsvarande 15 högskolepoäng, som i huvudsak genomförs i de pedagogiska verksamheter där det framtida yrket kommer att utövas. Syftet är att bidra till att yrkesförankra studierna och belysa utbildningens innehåll utifrån olika perspektiv.

Arbetsmarknad
Skolområdet har, liksom samhället i övrigt, genomgått stora förändringar. Speciallärarens kompetens efterfrågas i hög grad. Genom stora pensionsavgångar de närmaste åren förutspås efterfrågan även framöver att vara hög.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet, lärarexamen minst tre års yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som lärare efter avlagd examen samt samt minst 22,5 hp i undervisningsämnet matematik eller motsvarande.

Urval
Rangordning sker efter flest avklarade akademiska poäng.

Mer om; Speciallärarprogrammet, inriktning matematik.
Högskolan Kristianstad Speciallärarprogrammet, inriktning matematik
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Mer från Högskolan Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan — Biologi, 300 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Matematik, 270 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Biologi, 270 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning svenska, 90 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Biologprogrammet med inriktning cellbiologi, 180 hp Fristående kurser inom sociologi och kriminologi Magisterprogram i vattenvård, 60 högskolepoäng Magisterprogram i psykologi, 60 hp Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning, 60 hp Magisterprogram i Engelska, 60 hp Ekonomprogrammet - Bank och Finans, 180 hp Socionomprogrammet, 210 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Högskoleingenjör Datateknik, 180 hp Ekonomprogrammet - Revisor/Controller, 180 hp Tandhygienistprogrammet, 180 hp Masterprogram Integrerad hälsovetenskap, 120 hp Lean Production, 120 hp Digital design, 180 hp Gastronomiprogrammet, 180 hp Folkhälsopedagogiskt program, 180 hp Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, 180 hp Magisterprogram i inbyggda datorsystem, 60 hp IT-drifttekniker, inriktning System Management, 120 hp Interaktiv ljuddesignprogrammet, 180 hp Datasystemutvecklingsprogrammet, 180 hp VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp Specialpedagogiskt program, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, 90 hp Masterprogram i utbildningsvetenskap, 120 hp Landskapsvetarprogrammet, 180 hp Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle, 240 hp Ekonomprogram - Valfri, 180 hp

Eduway.se på Facebook