Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Masterprogram i utbildningsvetenskap, 120 hp

Högskolan Kristianstad

Masterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolan Kristianstad erbjuder ett Masterprogram i utbildningsvetenskap. Masterutbildningen syftar till att fördjupa och utveckla deltagarnas/studenternas kunskaper och kompetenser inom sitt specifika område och kan ses som en fördjupad professionsutbildning.

Utbildningen kan vara en karriärväg för lärare som är intresserade av att bli s.k. särskilt kvalificerad lärare.

Utifrån deltagarnas/studenternas arbete och verksamhet inom t.ex. utbildningsväsendet lyfts centrala och angelägna frågor för att i samarbete med forskare bidra till utveckling av verksamheten. Genom ett samarbete mellan ett flertal kommuner i regionen och Högskolan Kristianstad har Masterprogrammet utvecklats för att fokusera på angelägna utvecklings- och förändringsprojekt inom t.ex. skolan. Utbildningen sker i nära samarbete med forskare och forskningssamhället.

Du som deltagare/student inom Masterprogrammet kommer att utveckla och fördjupa din kompetens inom ett valt område där du kommer att arbeta tillsammans med en forskargrupp där du även kommer att få handledning. Efter genomgången Masterutbildning blir du behörig att påbörja forskarutbildning mot licentiat- och doktorsexamen.

Programmet vänder sig till samtliga lärare i alla skolår, gymnasiet samt förskolelärare och fritidspedagoger, men är också öppet för andra med intresse för frågor som rör lärande, utbildningssystem och kunskapsutveckling. Sökande behöver ha en utbildning om 180 poäng (tidigare 120 poäng) bakom sig innefattande en utbildningsvetenskapligt relevant uppsats om 15 högskolepoäng (tidigare 10 poäng).

Behörighet

Grundläggande behörighet samt examen om minst 180 hp med ett självständigt arbete med utbildningsvetenskapligt innehåll om minst 15 hp eller motsvarande.

Urval
Flest avklarade akademiska poäng.

Mer om; Masterprogram i utbildningsvetenskap.
Högskolan Kristianstad Masterprogram i utbildningsvetenskap
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Mer från Högskolan Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan — Biologi, 300 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Matematik, 270 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Biologi, 270 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning svenska, 90 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Biologprogrammet med inriktning cellbiologi, 180 hp Fristående kurser inom sociologi och kriminologi Magisterprogram i vattenvård, 60 högskolepoäng Magisterprogram i psykologi, 60 hp Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning, 60 hp Magisterprogram i Engelska, 60 hp Ekonomprogrammet - Bank och Finans, 180 hp Socionomprogrammet, 210 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Högskoleingenjör Datateknik, 180 hp Ekonomprogrammet - Revisor/Controller, 180 hp Tandhygienistprogrammet, 180 hp Masterprogram Integrerad hälsovetenskap, 120 hp Lean Production, 120 hp Digital design, 180 hp Gastronomiprogrammet, 180 hp Folkhälsopedagogiskt program, 180 hp Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, 180 hp Magisterprogram i inbyggda datorsystem, 60 hp IT-drifttekniker, inriktning System Management, 120 hp Interaktiv ljuddesignprogrammet, 180 hp Datasystemutvecklingsprogrammet, 180 hp VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp Specialpedagogiskt program, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, 90 hp Masterprogram i utbildningsvetenskap, 120 hp Landskapsvetarprogrammet, 180 hp Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle, 240 hp Ekonomprogram - Valfri, 180 hp

Eduway.se på Facebook