Byt språk:

...
Sveriges utbildningssajt sedan 2007
Vi samlar alla utbildningar och kurser på ett ställe!

Magisterprogram i psykologi, 60 hp

Högskolan Kristianstad

Magisterprogram i psykologi

Programmet vänder sig till dig som redan har läst psykologi på grundnivå och nu vill gräva djupare. Du kommer att lära dig mera om människan.


Kursen ger dig förmåga att granska och bidra till nya rön inom psykologin och att tillämpa kunskap till praktiska problem, såsom inom rätts- eller familjepsykologin.

Vad läser man?

Upp till sex olika kurser och ditt personliga examensarbete ger dig en breddning och fördjupning av din teoretiska, tillämpade och metodkunskap inom psykologin. Du kan skräddarsy din utbildning genom att välja en 15 hp eller 30 hp uppsats och även baka in kurser från andra lärosäten.

Hur är undervisningen upplagd?

Du läser kursen helt nätbaserat på halvfart. Undervisningsformer varierar mellan de olika kurserna. Du får skrivna föreläsningar och filminspelningar, möter andra studenter på nätet och studerar själv.

Vilken examen får jag?

Utbildningen leder fram till en magisterexamen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Denna akademiska utbildning på avancerad nivå ger dig kompetenser som öppnar dörrar i många olika områden.

Behörighet och urval

Kandidatexamen med minst 90 hp inom ämnesområdet psykologi, varav minst 10 hp ska utgöra statistik och minst 15 hp självständigt arbete, eller motsvarande.

Urval: Flest avklarade akademiska poäng.

Mer om; Magisterprogram i psykologi.
Högskolan Kristianstad Magisterprogram i psykologi
Ansökan är nu skickad, kontakta utbildaren vid frågor.
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
 
 
Skicka
Mer från Högskolan Kristianstad
Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan — Biologi, 300 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Matematik, 270 hp Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans åk 7-9 — Biologi, 270 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning svenska, 90 hp Förskollärarutbildning, 210 hp Biologprogrammet med inriktning cellbiologi, 180 hp Fristående kurser inom sociologi och kriminologi Magisterprogram i vattenvård, 60 högskolepoäng Magisterprogram i psykologi, 60 hp Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning, 60 hp Magisterprogram i Engelska, 60 hp Ekonomprogrammet - Bank och Finans, 180 hp Socionomprogrammet, 210 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Högskoleingenjör Datateknik, 180 hp Ekonomprogrammet - Revisor/Controller, 180 hp Tandhygienistprogrammet, 180 hp Masterprogram Integrerad hälsovetenskap, 120 hp Lean Production, 120 hp Digital design, 180 hp Gastronomiprogrammet, 180 hp Folkhälsopedagogiskt program, 180 hp Ekonomprogrammet - Internationell ekonomi, 180 hp Magisterprogram i inbyggda datorsystem, 60 hp IT-drifttekniker, inriktning System Management, 120 hp Interaktiv ljuddesignprogrammet, 180 hp Datasystemutvecklingsprogrammet, 180 hp VA- och kretsloppsteknikerprogrammet, 120 hp Specialpedagogiskt program, 90 hp Speciallärarprogrammet, inriktning matematik, 90 hp Masterprogram i utbildningsvetenskap, 120 hp Landskapsvetarprogrammet, 180 hp Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle, 240 hp Ekonomprogram - Valfri, 180 hp
Relaterade utbildningar
Grundlärarprogrammet åk F-3 Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård, 60 hp Förskollärarprogrammet Kandidatprogrammet i kemi med inriktning mot läkemedelskemi Receptarieprogrammet 180 poäng Barnmorskeprogrammet, 90 hp Socionomprogrammet, 210 hp Bonitologi för sinne kropp och själ Sjuksköterskeprogrammet,180 högskolepoäng Logopedprogrammet, 240 hp Röntgensjuksköterskeprogrammet Masterprogram i läkemedelsutveckling, 120 hp Magisterprogram i gerontologi, 60 hp Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram, 60 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, 60 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Biologiprogrammet 180 hp Magisterprogram i klinisk farmaci, 60 hp Tandteknikerprogrammet, 180 hp Kognitionsvetenskapligt program, 180 hp Hälsocoach, 120 hp Magisterprogram i psykologi, 60 hp Institutionen för kommunikation och information Sjukgymnastprogrammet Fristående kurser inom sociologi och kriminologi Social Work in Sweden, 7.5 hp Masterprogram Integrerad hälsovetenskap, 120 hp Socionomprogrammet, 210 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård, 60 hp Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi, 180 hp Apotekarprogrammet, 300 hp Socionomprogrammet 210 hp Tandläkarprogrammet, 300 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp Optikerprogrammet Barnmorskeprogrammet, 90 hp Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi, 120 hp Tandhygienistprogrammet, 180 hp Apotekarprogrammet 300 poäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, 75 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Läkemedelsfunktion II, 15 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp Skolsköterskeprogrammet, 60 hp Swedish Social Welfare in Comparative Perspective, 7.5 hp BMA - Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp Tandhygienistprogrammet, 180 hp Läkarprogrammet, 330 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Påbyggnadsprogram för tandhygienister i oral hälsa, 60 högskolepoäng Dietistprogrammet, 240 hp Health Management 180 hp Masterprogram i läkemedelsanvändning, 120 hp Vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, 60 hp Grundlärarprogrammet åk 4-6 Optikerprogrammet, 180 högskolepoäng Audionomprogrammet, 180 hp Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Eduway.se på Facebook